Hem

Tractatus de moribus et disciplina humanae conversationis Artikel

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 577927, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: kickibj
är Artikel
Av Broder Johannes

En uppsats som beskriver ett kortspel som går ut på att strukturera upp världen i termer av samhällsstruktur.

Alias: tractatus de moribus et disciplina humanae conversationis