Hem

Broder Johannes Munk

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 570477, v4 - Status: befäst.
Försteredaktör: kickibj
är Munk
plats Tyskland

Tysk munk som 1377 skrev en uppsats om ludus cartarum (kortspel) som troligtvis handlade om de allra första kortspelen med tarotkort.

Alias: broder johannes, johannes of bredfeld, johannes von rheinfelden, of bredfeld, johannes och rheinfelden, johannes von

normal

År 1377 skrev broder Johannes en uppsats (Tractatus de moribus et disciplina humanae conversationis) vari han beskrev ett slags kortspel som gick ut på att strukturera upp världen i termer av samhällsstruktur, i enlighet med världsordningen på den tiden.

Han sade sig vara helt ointresserad av när och av vem spelet uppfunnits. Han föreslog att korten föreställde kungar, adelsmän och ofrälse. Därför kunde de användas i moraliskt syfte för att ordna samhällsstrukturen efter klasser, och till att lära folk att veta sin plats. Broder Johannes föreslog att sviterna representerade samhällsklasserna; Bägare för präster, svärd för de adliga, pentagram för de ofrälse och stavar för bönder.

Kortleken broder Johannes beskrev bestod av 52 kort, där stora arkanan inte verkar ha varit representerad.

Datumet 1377 är dock suspekt, då det i manuskriptets slut finns en anteckning som säger att texterna kopierats år 1472.