Hem

Mahâbhârata Helig skrift

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 526097, v2 - Status: normal.
är Helig skrift

Indiskt epos tillkommet mellan 400 f.Kr. och 200 e.Kr. och tillskrivs den vise brahmanen Vyasa.

Alias: mahâbhârata