Hem

Bhagavadgîtâ Helig skrift

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 526100, v2 - Status: normal.
är Helig skrift

"Herrens sång" som omfattar 700 verser på sanskrit tillkommen ca 300 f.Kr.

Alias: bhagavadgîtâ