Hem

Andra Krönikeboken Helig skrift

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 552737, v2 - Status: normal.
är Helig skrift

Bok ur Gamla Testamentet som täcker tiden från Salomo till återkomsten från fångenskapen i Babylon. Här beskrivs Kung Salomo som en förebild i fromhet i både sin framtoning och i sina gärningar.

Alias: andra krönikeboken