Hem

Malakis Bok Helig skrift

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 560982, v2 - Status: normal.
är Helig skrift
Behandlar Malaki

Bok som avslutar Gamla Testamentet. Budskapet är bl a att folekt inte är övergivet av Gud. Malaki är den som profeterar om att Profeten Elia skall återuppstå för att föregå Messias.

Alias: malakis bok