Hem

Jobs bok Helig skrift

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 552664, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Ralph
är Helig skrift
Behandlar Teodicéproblemet och Dödsrike

Jobs bok tillhör Gamla Testamentets vishetsböcker och behandlar på ett unikt sätt frågan om varför rättfärdiga människor tvingas lida.

Alias: job, jobs och jobs bok

normal

Jobs bok är mycket intressant ur många synvinklar. Vi möter här en Gud som låter sig inledas i tvivel över gudstrogna människor, och inte av vem som helst - nej, den som får Gud att tvivla på de fromma människorna är den Himmelska Rådsförsamlingens Åklagare, som sägs vara satan själv! Mig veteligen nämns aldrig den Himmelska Rådsförsamlingen i någon annan bok i bibeln, och det måste också vara enda gången i bibeln som Gud lyssnar på satan och följer hans råd...

Bit för bit ödeläggs den fromme mannen Jobs liv av Gud för att han skall få reda på om Job är from för sin rikedom och framgångs skull, eller om han verkligen tror på Gud av hela sitt hjärta. Job klarar prövningen bra, men riktar till slut anklagelser mot Gud och utmanar honom att tala - och nu kommer en ytterligare intressant sak. Efter Guds samtal med Job talar inte Gud direkt med någon mer i hela bibeln! Varken i de återstående böckerna i GT, eller i NT!

Jobs bok har ofta tagits fram i sammanhang om människors lidande, inte minst Andra Världskrigets fasor, där kopplingen från Job direkt kan göras från judarnas lidande under förföljelsen.