Hem

Psaltaren Helig skrift

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 552741, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Ralph
är Helig skrift

Psaltaren är Gamla Testamentets bön- och psalmbok. Här kommer hela människans sinnesstämningar till tals och riktar sig direkt till Gud.

Alias: psaltaren

normal

Hälften av de 150 psalmerna i Psaltaren tillskriver kung David som upphovsman. Psaltaren innehåller Lovsånger, böner om förlåtelse, trygghet, böner, tvivel, tro, vanmakt och oro. Denna bok har för kristna haft en särställning bland Gamla Testamentets böcker.