Hem

Den Höges sång Helig skrift

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 653735, v3 - Status: normal.
är Helig skrift

En del i codux regius, Eddan, med livstips. Där den höge är Oden

Alias: den höges sång

normal

Denna text handlar mest om hur man ska leva, vad man ska tänka om andra och förhållas sig till andra. Jag vill påstå att vissa ´regler´ är inte lika vettiga som andra.
Den har en vers där det skrivs om Oden hänger i ett träd för att få kunskap. Här kommer citat från den och dom två efterföljande verserna 138-140 med översättning av Erik Brate:

"Jag vet, att jag hängde
på det vindiga trädet
nio hela nätter,
djupt stungen med spjut
och given åt Oden,
jag själv åt mig själv,
uppe i det träd,
varom ingen vet,
av vad tor det hunnit upp.

Man bröd mig ej bar
eller bjöd mig horn,
skarpt jag nedåt skådade;
jag tog upp runor,
med rop jag tog dem,
så föll jag åter därifrån.

Nio kraftsånger lärde jag
av namnkunnig son
till Boltorn, Bestlas fader,
och en dryck jag fick,
av det dyrbara mjödet,
som östes ur Odrörer"