Hem

Ekumenik

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 653990, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: adamu

Det kristna enhetssträvandet

Alias: ekumenik

normal

Ordet kommer från grekiskans oikumenikos som betyder: som rör den bebodda världen eller världsvid.
Ekumenik är en strävan att få en enhetlig kristen tro.
Man har haft möten så som bland annat den i Efosos i Turkiet år 431 för att komma överens om riktlinjer.
Det finns även försök att försöka ena sig även med andra religioner som judendomen och Islam