Hem

Religionslexikonet Facklitteratur

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 522243, v2 - Status: normal.
är Facklitteratur
Behandlar Religion och Myter
Publicerad år 1990
ISBN 91-37-11539-1
sidantal 587
Publicerad av Forum

Uppslagsverk inom allt som har med religion att göra.

Alias: religionslexikon och religions lexikonet

normal

Bokens baksida

Religionslexikonet ger en överblick över de stora världsreligionerna och andra viktiga trosriktningar. Här behandlas religionerna i olika kulturer från förhistorisk tid fram till idag, såväl i Europa och Mellanöstern som i andra delar av världen.

Religionslexikonet tar upp gudar religionsstiftare, profeter och helgon, kyrkor och religiösa samfund, kult och liturgi, heliga skrifter och religiösa traditioner, termer och nyckelbegrepp liksom viktiga religionshistoriska händelser, personer och platser. Det innehåller både längre artiklar och kortare uppslagsord, och med hjälp av rikhaltiga hänvisningar är det lätt att få en samlad bild av det ämne man är intresserad av.

Illustrerad med över 600 bilder, de flesta i färg.