Hem

Nestorios ( 381 - 451 ) Person

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 653996, v2 - Status: normal.
är Person
Start 381
Slut 451

Patriark och skapare till trosriktningen nestorianism

Alias: nestorios

normal

Nestorios menade att den gudomliga och den mänskliga i Kristus var skillda ting och att dessa hade existerat skilda från varandra i Kristus. Detta innebär i sin tur att jungfru Maria inte var en gudföderska utan enbart födde en människa - kristus.
Detta fördömdes i kyrkomötet i Efesos (431) av biskopen Kyrillos av Alexandria och resulterade i att Nestorios var tvungen att sluta sina dagar i egyptisk exil.
Nestorios har tillhörde den antiokenska skolan.