Hem

Efesos Stad

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 653986, v2 - Status: normal.
är Stad

Stad där det sägs att jungfru Maria tillsammans med aposteln Johannes dog.

Alias: efesos

normal

Denna stad var en gång i tiden en hamnstad i Turkiet, men på grund av slam från floden har landet höjts och vattnet kommit längre bort ifrån staden. Staden ska ha haft bortåt 250.000 invånare. Det ruinområde som idag är utgrävt är bara en liten del av staden och mycket står fortfarande att återfinna, men pengar behövs för utgrävningarna.
I staden har vi en huvudgata som bland annat bär tecken av reklam. Reklam för bordellen. Lite överallt kan man se hur man ska ta sig för att komma till bordellen.
Staden är uttrustat med en toalett och badställe. Under sittplatserna fanns slavar som hade till uppgift att fånga upp skiten från det finare folket istället för att ha ett vattensystem som för bort det.
På torget i Efesos kan man finna ett gammalt klotter från dom tidigt kristna.
Det sägs att ett av antikens sju underverk återfanns i Efesos (nu går åsikterna isär om vilka dom sju underverken var, men i Efesos fanns i alla fall) Artemistemplet. Detta tempel har råkat ut för flera förstörande ting längs med tidens rand, men står i dag efter några återuppbyggnader.
Dessutom är denna ruinstad idag känd för sitt bibliotek som ska ha varit ett av dom största av sin tid.
Staden har även en teater med plats för 50.000 åskådare - den största teater i den antika världen. I teatern ska kamper med vilda djur utspelats.

År 431 hölls konciliet i Efesus där man behandlade nestorianism och nicenska trosbekännelsen samt att man sa att Jungfru Maria enbart fött den mänskliga delen av Jesus (som var dubbelnatur mellan den mänskliga sidan och den gudomliga sidan).

Flera av aposteln Paulus första gärningar utspelar sig i Efesos. Det står om detta i Bibeln.

1375 anlade den seljuqiske Isa Bey en stor moské i Efesos. Denna moské är en av Turkiets viktigaste islamiska monument från tiden före osmanerna.

1800-talet hade en tysk nunna vid namn Katharina Emmerichs visioner om Marias kapell. Det är idag känt som Meryem Ana och dit vallfärdas det idag.