Hem

Keltisk kristendom Kristendom

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 82782, v5 - Status: normal.
Försteredaktör: Aguanna
är en sorts Kristendom , Upplevbart , Trobart och Praktiserbart

Präglas av klosterväsende, närhet till naturen, innerlighet och kontemplation, samt en helhetssyn på tillvaron.

Alias: keltisk kristendom

normal

Inledning

{Det kulturarv och de traditioner som de gamla Keltiska områdena i Irland, Wales, Skottland och Betagne är bärare av, har på senare år upplevt en påtaglig renässans. På musikfestivaler, i konsthantverkssamanhang, i biosalonger, på tv, i bokaffärer, i new age-präglade miljöer, i designtidskrifter och på stora underhållningsscener i hela den västliga världen möts det keltiska i dag med stort intresse.

Som en del av den här renässansen kan man också märka ett förnyat intresse för specifikt kristna keltiska kulturarvet. Det karaktäristiska keltiska solkorset har blivit en symbol för ett sökande efter andliga rötter, som för många gett riklig belöning. Det som förts upp till ytan är mer än tusenåriga andliga impulser som fortfarande överraskar och engagerar med sin vitalitet och sina starka uttrycksformer. De tar sig uttryck i helgonlegender och fromhetstraditioner, poesi och litteratur, musik och liturgi, arkitektur, kalligrafi, illustrations- och bildkonst, livsstil och beteende och inte minst i visa insikter om människan och skapelsen som i sin skönhet, intensitet och aktualitet talar direkt till moderna människors hjärtan.}

Så skriver Harald Olsen i inledningen till sin bok Keltisk andlighet.

normal

Det finns i dag ett stort intresse för den kultur och andlighet som har sitt ursprung i Irland, Wales, Skottland och Bretagne. Det keltiska arvet tar sig ibland annat uttryck i musik, poesi, liturgi, helgonlegender, kalligrafi och bildkonst.