Hem

Kalvinism Religion

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 154541, v4 - Status: normal.
är Religion

Religion skapad på 1500-talet av Jean Calvin.

Alias: kalvinism och kalvinismen

normal

Kalvinismen grundar sig på att Gamla testamentet ska vara kyrkans och vardagslivets lag. Kalvinismen förespråkar sträng disciplin, arbetsamhet, sparsamhet och asketisk livsföring. Jean Calvins lära blev grunden för nästan alla reformerta samfund.