Hem

Väckelserörelse

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 428983, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: lilit

Religiösa samfund i Sverige som inte är den svenska stadskyrkan.

Alias: frikyrka

normal

Redan i slutet på 1700-talet försökte man skilja på bibelns religiösa budskap från olika tiders kulturella påverkan.

1800-talet industrialiserades samhället och kyrkans grepp kring människorna blev allt svagare. Många ansåg att kyrkan blivit förvärldsligad och fria samfund grundades.

Dessa samfund kallas i Sverige för frikyrkor eller väckelserörelser, och grundades ofta av starka ledare som tolkade bibeln bokstavligt.

Ett vanligt inslag är vuxendop och helbragdagörelser. Ekonomin upprätthölls genom gåvor av församlingsmedlemmar och missionsarbete blev viktigt.

Alla religiösa samfund i Sverige som inte är den svenska stadskyrkan kallas för frikyrkor. Dit räknas även den katolska kyrkan., som har flest medlemmar.