Hem

Qumran Plats

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 106123, v2 - Status: normal.
är Plats

Platsen i Israel där man fann dödahavsrullarna.

Alias: qumran

normal

Fyndet i Qumran gjordes 1947. De 900 rullarna återfanns i en serie av elva grottor som liknade ett bibliotek. Många tror att Qumran var platsen för en judisk sekt, förmodligen esséerna.

I anslutning till grottbiblioteket hittades även begravningsplatser, resterna av en matsal och ett torn. De flesta gravarna på kyrkogården innehåller manliga lik vilket antyder att invånarna i Qumran var munkar. Över tusen personer blev begravda på Qumrans kyrkogård.
Texterna i rullarna innehåller så väl typiska judiska seder som udda företeelser. De gömdes i grottsystemet på grund av oro, uppror och revolt.

Det var några enkla herdepojkar som återfann rullarna, men de insåg inte värdet av dem. Det gjorde däremot en biskop och därför köpte han dem av herdepojkarna.
Med hjälp av kol14-metoden kunde rullarna dateras till att vara över 2000 år gamla. De återgav bland annat en solkalender i.st. för en månkalender, något som eventuellt ansågs vara kätteri då majoriteten använde månkalender.