Hem

Biskop Berkely Person

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1334, v2 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/person/berkely_g.html
är Person

Biskop Berkely ville försvara den kristna tron gentemot materialistiska tankegångar hos filosofer och vetenskapsmän. Det gjorde han genom en konsekvent empirism.

Alias: biskop berkely

normal

En irländsk biskop räknas som en av de tre stora brittiska empirikerna. Biskop Berkely ville försvara den kristna tron gentemot materialistiska tankegångar hos filosofer och vetenskapsmän, och det gjorde han genom en konsekvent empirism. Han sa att det enda som finns är det som vi förnimmer med våra sinnen. Men vi förnimmer inte något materiellt, utan endast mentala föreställningar, som vi tror representerar en materiell värld utanför medvetandet. Allt vi vet är att världen är mental. Vi vet inte om det tinns en materiell verklighet utanför medvetandet. Den värld vi upplever i medvetandet är framkallad av Gud, menade Berkely. Allt vi förnimmer är en yttring av Guds kraft.