Hem

Agape Kärlek

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 688658, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
är en sorts Kärlek

Agape är den allomfattande kärleken, i kristendom den högsta formen

Alias: agape och allomfattande kärlek

normal

Ovillkorlig kärlek

Agape är ovillkorlig kärlek som omfattar allt levande och skapat, t.ex. kärleken från det vi kallar Gud eller gudsenergin som genomsyrar hela universum.

Agape kallades kärleksmåltiden i den första kristna kyrkan. Ordet kommer ur grekiskans agape som betyder kärlek.

Inom mysticism är agape den förtärande kärleken, den fullständiga kärlek som uppslukar och förvandlar. Enligt Martin Luther King talade Jesus om agape när han menade att man ska älska även sina fiender.