Hem

Kanalisering och dess fysiska symbolik

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 543428, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: binx

Handlar om symtomen man kan fysiskt uppleva vid kanalisering.

Alias: kanalisering och dess fysiska symbolik

normal

Vid kanalisering av människor så inträder fysiska symtom hos mig som kanaliserar, s.k. fysisk symbolik - vad de står för. Frågan är då, från den som vill bli kanaliserad, oftast enkel, nämligen; ’’kanalisera mig så får vi se vad du får fram?’’. Frågan som sådan är inte en så dum fråga som det kan verka eftersom det då inträffar en serie fysiska symtom hos mig som ger mig information om personen. Varje symtom står för något specifikt: ett beteende, en skada, personlighet, framtid/dåtid, cellminne etc.

Med tanke på att man kan fråga om exakt vad som helst, utom döden, så verkar den enklaste frågan aldrig fel. När en person däremot specificerar sin fråga som: Vad kommer för mig? Vad är sann glädje? Är det högre jaget annorlunda jämfört med det jag som vi människor känner till? Hur kan man nå sitt högre jag? Har alla relationer ett syfte? Blir det här att gå in på detaljkällan. Att specifikt gå in i en fråga, att vara ute efter ett speciellt drag/frågesvar hos personen. När man då är ute efter detaljkällan så inträffar oftast inga fysiska symtom, om det inte ligger förträngda minnen/upplevelser/händelser etc., i anslutning till frågan.

När jag första gången kanaliserade min Ida så var jag ute efter ett särskilt syfte, nämligen ordet vad. Det är ett ord som jag inte kan greppa och förklara, men så här förklarade Ida det hela:

Om det finns ett är och ett ursprung till allt, så måste det då finnas en lokal för allt ursprung, som vad är vad för vad för allt. Inget kan medvetet finnas utan att veta om det, det handlar om existens, ett vad är vad i medvetenheten, kan tid flyttas? det finns två världar, en med tid och en med inte tid, t e x, i er medvetenhet räknas behovet av tid in och existensen är åldersbestämd. Detta sker i denna värld, men i nästa värld, den utan tid, hur bestäms lokalerna här? Jo, här flyter allt omkring i ett slags tidlöst ’’tomrum’’ som ni skulle kalla väntan, vi kallar det ljus, värme och ändlös kärlek, befäst dej vid detta. Därför är ett vad en fråga som inte har något utrymme i en tid räknat utan ett vad för er egen skull är ett slags tidstjuv som bromsar er eftersom ni måste stanna upp och fråga er ’’vad är vad?’’ vilket val man gör är individuellt och existensgrundande, men förlorad tid är förlorad jordetid, er tid räknat som ni finns på jorden, inte er tid räknat som ni ska tillbringa här…

Kanaliserad kunskap ger inte heller de några fysiska symtom, eftersom den kunskapen behöver jag inte uppleva, den levereras som budskap direkt till mig och förklaras direkt under leveransen.