Hem

Trollbord Föremål

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 10389, v7 - Status: normal.
Försteredaktör: Ljusfen
är en sorts Föremål

Trollbordet används för att spå, få svar på frågor och kontakta andar.

Alias: knackbord, räknebord och trollbord

normal

Trollbordet används för att spå, få svar på frågor och kontakta andar. Bordet har sina traditioner i Värmland ända från den finska invandringen under 1600-talet och fram till 1900-talets första decennier.

Trollbordet är av pelarmodell och har tre ben – ja, nej och räkneben. Det tillverkas uteslutande av al-trä och metallföremål såsom spik/skruv etc. får inte förekomma vid tillverkandet.

Den som ställer en fråga till bordet ska ha en lätt handkontakt med bordet. Bordet svarar genom att lyfta på antingen sitt ja, nej eller räkneben. Räknetal kan också översättas till bokstäver, t.ex. 1=A, om man vill bokstavera till ord. Även tysta frågor kan ställas till och bli besvarade av trollbordet.

Hemligheten med trollbordet är den ärvda traditionen d.v.s. “dopet” som bordet genomgår. Sedan 20-talet har den speciella konsten att tillverka trollbord gått i arv, inom en släkt i Värmland, som fört trollbordets traditioner vidare in på 2000-talet.

normal

Många trollbord brändes i samband med att häxor brandes på bål.