Hem

Indisk astronomi Etnoastronomi

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 526020, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är en sorts Etnoastronomi

Astronomi i Indien

Alias: astronomi från indien och indisk astronomi

normal

Astronomin i Indien är väl den som ligger närmast knuten till religionen. Man är dock inte så intresserad av astronomi i Indien, men man är mycket intresserad av astrologi.

Man skrev om astronomiska händelser i hinduismens heliga skrifter, Vedas. Vilka ska vara svårtydda då dom innehåller paradoxer.
Senare skrevs om astromoniska ting i Siddhanta.

150 e.Kr översattes dom första verken av astronomi och man började med astrologi.

Indierna var dom första att använda sig av sinus och cosinus. Dom tog inspirationen från den grekiska astronomin, bröt ner den matematiskt och uppfann sinus och cosinus för att lättare kunna beräkna olika grader.