Hem

Amplitud

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 519615, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: elmiss

Amplituden är 'styrkan' eller 'kraften' i en rörelse. Höjden mellan vågtopp och vågdal i en frekvensperiod.

Alias: amplitud och amplituden