Hem

Astralhörsel astral varseblivning, Hörsel

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 990, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
Denna text är importerad från /old/psi/astral/hoersel.html
är en sorts astral varseblivning , Praktiserbart och Hörsel

Den astrala hörseln är centrerad kring ett chakra som sitter på halsen.

Alias: astrala hörseln och astral hörsel

normal

Den astrala hörseln är centrerad kring ett chakra som sitter på halsen. Man kan dock ändå uppleva att man hör det astrala med öronen för det brukar ofta uppstå ett tryck i öronen då hörseln kommer igång. Det man hör är dock helt oberoende av öronen och man känner om man koncentrerar sig att ljuden kommer innifrån och inte utifrån.

Både astral syn och hörsel blandas i princip alltid med det som man ser och hör med ögonen och öronen så länge man är kvar i kroppen. Men man kan på meditativ väg förstärka tex synen till den grad att man inte längre uppfattar något av vad de vanliga ögonen ser, fast då är det stor risk att man lämnar kroppen på kuppen.

När man tränat så att synen börjar bli påtaglig brukar det kännas naturligt att träna upp den astrala hörseln också. Den finns det dessvärre inga lika konkreta metoder för att träna upp, utan man får helt enkelt försöka höra. De enda hjälpmedel jag kan bistå med är att det kan hjälpa om man försöker lyssna till tystnaden och att det kan vara bra att leda bort uppmärksamheten från öronen genom att visualisera att man hör med chakrat på halsen (som för övrigt är blått).