Hem

PK-teorier Psiteori

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 688, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: Jonas
Denna text är importerad från /old/psi/pk/teori.html
är en sorts Psiteori

Alias: pk-teorier

normal

En av fysikens grundläggande lagar stadgar att inget föremål kan flyttas utan att det åtgår energi. Om ett bord leviteras tex måste någon kraft vara närvarande som får det att höja sig upp i luften. Men var skulle en sådan kraft kunna komma ifrån? Och hur skulle en person kunna koppla ihop sig med denna energi och rikta in den i avsikt att utöva psykokinesi?

Parapsykologerna har i snart hundra år försökt svara på de frågorna. I en tidig serie experiment hävdade en psi-forskare att alla som var närvarande då ett bord tycktes levitera hade gått ner ett par gram i sin vikt. Han tolkade detta som att alla i gruppen på något sätt bidrog med en liten del av sin egen energi till PK fenomenen.

På senare år har en del PK-entusiaster hävdat att det kan vara värme, eller möjligtvis ljud, som tillhandahåller den nödvändiga kraften. Enligt forskare skulle sänkandet av temperaturen i ett rum med en enda grad frigöra tillräckligt med energi för att lyfta upp en fåtölj flera meter upp i luften.

Vad gäller antagandet att ljud kan generera Pk-energi finns det de som menar att det skulle förklara varför en del medier spelar musik när de förevisar sina krafter.

I båda fallen, menar en del psi-forskare, kan ljud eller värmevågor förena sig till en sorts sammanhängande energi som riktas mot ett föremål. Processen kan likna, säger de, det sätt på vilket en laserstråle hämtar sin kraft genom att koncentrera och rikta ljus.


normal

En grundläggande fråga kvarstår dock. Vad skulle kunna få en i grunden diffus energi att omvandlas till koncentration? Det är inte särskilt överrraskande att ett möjligt svar på frågan återigen pekar på en eventull viljans makt över materien. Kanske, gissar psi-forskarna besitter en del särskilt begåvade människor förmågan att att använda viljan - eller medvetandet - för att gripa outvecklad energi och omforma den till en kraft med vilken de kan flytta föremål.

Ur JSE, vol 5, nr 2 1991

William Giroldini vid italienska vetenskapliga sällskapet för 'metapsichica' diskuterar Eccles' modell för växelverkan mellan medvetande-hjärna och psykokinesi. I Eccles' hypoteser kan en mycket svag psykokinetisk (PK) viljeeffekt på några få neuroner i cerebrala cortex medföra stora förändringar i hjärnans aktivitet. Utifrån denna idé diskuteras ett neuron-nätverk lämpligt för att avslöja svag PKpåverkan. Han genomförde 35 pilot-PK-försök med en Random Signal Generator (RSG), som representerar en första rå elektronisk version av detta nerv-nätverk. Tjugosju försökspersoner Iyckades mentalt påverka RSG'n med dubbel optisk aukustisk RSG-feedback. Experimentet gav ett totalt sett signifikant resultat. EEG visade att alfa-rytmen var klart högre vid PK-träffar än vid PK-missar, något som fler försök behövs för att bekräfta.