Hem

Jordbävningsljus Jordljus

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 850, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
Denna text är importerad från /old/psi/jord/baevningsljus.html
är en sorts Jordljus

Den samlande egenskapen är att dessa ljus syns i samband med jordbävningar. I övrigt skiljer de sig ofta från varandra.

Alias: jordbävningsljusen

normal

Fritt ur Earth Lights Revelation

Jordbävningsljus

Den samlande egenskapen är att dessa ljus syns i samband med jordbävningar. I övrigt skiljer de sig ofta från varandra. De kan synas som stråk eller auror av ljus över himlen, bollar av ljus, glöd i atmosfären, gnistor av ljus vid kullar, långsamma blixtnedslag. Dessa ljus uppträder före, under eller efter vissa (men absolut inte alla) jordbävningar och ibland uppkommer ljusen miltals från epicentrum.

Vetenskapsmännen misstänksamma

Sådana ljus har i alla tider rapporterats av människor i mängder vid jordbävningar, men har avvisats av de flesta vetenskapsmän på grund av dess anekdotiska natur. Det första fotografiet på ett jordbävningsljus togs i Japan nära Mount Kimyo vid Matsushirojordbävningen. Då upplystes himlen av en aura av ljus.

Vittnen från en jättelik jordbävning

1811 drabbades New Madrid i Amerika av en av världens största jordbävningar som kraftigt skakade 100.000 kvadratkilometer. Platsen var då relativt obefolkad, men så här beskriver en rapport från 1912 vad vittnena såg:

Fenomenen men vad vi skulle kunna kalla ljusblixtar och glöd verkar så otroliga att de inte skulle tagits på allvar om det inte vore för den mängd platser varifrån fenomenen rapporterats. Dillard säger: Det kom inga brinnande lågor, men blixtar som såg ut som man kan tänka sig exploderande gas eller elektricitet som passerar från moln till moln. Lewis F Linn, de Förenta Staternas Senator säger att skalvet följdes då och då av blixtar av elektricitet. Ett annat uppenbarligen något upphetsat vittne nära New Madrid trodde sig se många gnistor av eld från jorden. Vid St Louis kunde man upprepade gånger se strålar och blixtar av ljus runt horisonten åt olika riktningar, vanligtvis uppstigande från jorden. I Livingstone Country var himlen före skalvet den 8:de februari märkligt ljus, så att föremål kunde ses från stora avstånd, fast det inte fanns någon måne. Vid detta tillfälle var ljuset allmänt och dök inte upp från något speciell plats i himlen. Det var utbrett och expanderat över hela himlen ända till horisonten på alla sidor. Det uppvisade inga blixtar eller skimmer, utan, så länge det varade, var ett diffust ljus i hela atmosfären. Vid Bardstown fanns rapporter om upprepade ljussken under uppståndelsen. Vid Knoxville, Tennessee, vid slutet av första skalvet sågs två blixtar av ljus med ungefär en minuts mellanrum, ungefär som från ett avlägset blixtnedslag. Längre öster ut, i North Carolina, rapporterades tre enastående stora eldar i himlen; en i öster, en i norr och en i söder. De fortsatte i flera timmar. De var stora som brinnande hus. Flammornas rörelse syntes tydligt, men det uppstod inga gnistor. Vid Savannah, Georgia, sades det första skalvet ha föregåtts av blixtar av ljus.

Ljusklot vid jordbävningar

Ibland uppstår det också stora och små ljus som liknar klotblixtar som flänger omkring nära marken och ibland far långt upp i himlen. Några av dem måste ha varit gigantiska. Stora som månen rapporterade en familj. Några av dem har svans och kan bilda zick-zack-mönster på himlen. Ibland flyger flera ljus i formation över himlen. (Sådana formationer ger ett naturligt intryck av att de är ljus från ett större föremål.) Ibland ändrar ljusen form. De kan dyka upp på marken, nära marken eller högt uppe i luften. Och dessa ljus uppkommer alltså vid jordbävningar. Vanligtvis vid stora men ibland också vid ganska små jordbävningar.

Fenomen liknande jordbävningsljusen uppstår även i anknytning till vissa vulkanutbrott.

Ljus i och ovanför havet

Dessa ljus togs upp i Vetenskapens värld i samband med en teori om försvinnanden i bermudatriangeln. Andra ljus speciellt i Indiska Oceanen består av stora hjul och band av ljus ljudlöst farande över havet. Vanligtvis syns de vid vattenytan men ibland rapporteras de vara flera fot ovanför.

Skeppets radar tände ljuset

En intressant observation gjordes 1951 när kapten F G Baker noterade att i samma stund som skeppets radar slogs på uppträdde en verkligt klar bomerangformad båge av ljus i havet, roterande medsols mot styrbord och motsols mot babord, men alla sveper inåt mot skeppet från punkter fem eller sex grader på varje bog och några från tre kilometers avstånd. Hela skeppet upplystes som från en stark strålkastare. Kaptenen undrade om frekvensen från skeppets radar på något sätt påverkade någon substans under vattnet.

Vad skapar jordbävningsljusen?

Devereux skriver att kanske kan aktiviteter i berggrunden interagera med atmosfärens elektriska egenskaper och skapa joniseringsljus. Det är en spridd uppfattning, även om det är vetenskapligt tveksamt, att meteorologiska förändringar uppträder vid jordbävningar.

En vanlig förklaring är att ljusen uppkommer av den piezoelektriska effekten. Dvs att trycket i berget alstrar elektricitet och vice versa. Detta används flitigt i t ex mikrofoner där den vibrerande kvartskristallen ger ifrån sig elektriska spänningar. Vid jordbävningar borde dessa spänningar uppstå speciellt runt förkastningslinjer där rörelser kan uppstå. Det har beräknats att mellan 10 och 100.000 volt per kvadratmeter skulle kunna uppstå beroende på de olika variablerna. Detta skulle kunna förklara vissa sorters ljusblixtar, men det kan inte ensamt förklara de stabila ljusfenomen som t ex sfärerna högt uppe i luften.