Hem

Kvantfysikens dolda variabel enligt Gtn

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 817, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
Denna text är importerad från /old/psi/kvantfysik/dold_variabel/gtn.html

En mera seriös teori inom kvantfysiken är dolda-variabel-teorin. Det är den som Einstein och många andra hejade på.

Alias: kvantfysikens dolda variabel enligt gtn

normal

En mera seriös teori inom kvantfysiken är dolda-variabel-teorin. Det är den som Einstein och många andra hejade på. Den säger att det finns energier vi idag inte kan se eller mäta, men de inverkar på de kvantfysiska förloppen. Dessa för vetenskapen okända energier är givetvis de högre planen. Kvantteoretikerna har inte helt bestämt sig för denna teori eftersom de har räknat ut att de i så fall måste göra avkall på antingen lokalitetsprincipen eller kausalprincipen. Dvs att lagarna för tid och rum upphävs. Men så långt vill inte jag gå. Jag kompromissar mycket hällre med Einstens allmäna relativitetsteorin. Mitt förslag är att konstanten 'c' i själva verket är en variabel, som antar olika värden på de olika planen. Dvs att ljuset har en relativt högre hastighet på astralplanet. Så som världsbilden med den allmäna relativitetsteorin ser ut idag så kan det låta som en omöjlighet, då man måste räkna med all energi för gravitationen, etc. Jag har inte utarbetat en detaljerad lösning, men jag tror att relativitetsteorin kommer att lösas upp i framtiden.