Hem

Kopplingen mellan TST och RSPK

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 635, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: ambersljus
Denna text är importerad från /old/psi/tst/rspk.html

I Earth Lights Revelation kan man läsa om att man har funnit samband mellan det som skapar ljusfenomenen och det som skapar RSPK.

Alias: kopplingen mellan tst och rspk

normal

I Earth Lights Revelation kan man läsa om att man har funnit samband mellan det som skapar ljusfenomenen och det som skapar RSPK. Till att börja med så är det inte så svårt att tänka att fältet påverkar elapparater, lampor, radio och TV.

Men Dvereux skriver också att Non-cunductive objects - glass. crockery and the like - could be dispplaced, their motion or spin reflecting the vector (magnitude and direction) of the field. Det är Persinger som lagt fram teorin. Han säger att det måste finnas ett förhållande mellan effekterna i huset och de ledande komponenter som huset har.

I ett exempel beskrivs ett hus i trä med en mycket stor järnspis i mitten och järnskorstensröret uppskjutande genom taket. Huset var byggt vid en förkastningszon och just den dagen som det hände saker var under en period av ovanlig elektrisk aktivitet över hela Europa med lysande auror på natten och omkringflygande ljusfenomen just i närheten. Det hela började med att små föremål började hoppa bort från järnspisen. Sedan spred sig aktiviteterna till större delar av huset. Huset var i sin konstruktion perfekt för att lagra upp spänningen.

Samband mellan ökad jordmagnetisk aktivitet och poltergeistutbrott har visats genom en bred studie av många dokumenterade fall.