Hem

Piktogram Symbol

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 277, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: HexDoktor
Denna text är importerad från /old/psi/piktogram.html
är en sorts Symbol

En typ av tecken som illustrerar dess innebörd, t ex om en bild på en tjur betyder just "tjur".

Alias: cirklar, crop circles och piktogram

normal

Piktogram är de mystiska cirkelformationer, etc, som mystiskt uppkommer i sädesfälten.


normal

Cirklar i säden på 1600-talet

Gåtfulla geometriska figurer i sädesfält uppträdde kanske redan på 1600-talet. En engelsk flygtidskrift daterad 22 augusti 1678 berättar om sällsamma nyheter från Hertfordshire: I en bondes havrefält har en slåtterdjävul härjat. Under en natt har sädesstrån på en yta av hundrafemtio kvadratmeter böjts ned. Samma natt hade ljussken setts över fältet. Ett träsnitt visar vad man trodde hade hänt: En behornad svart gestalt slår säden så att flera cirkelformiga eller elliptiska banor uppstår; alla strån ligger parallellt med varandra.

normal

Piktogram i sädesfält i Sverige 1993

6 juli, Sala. Två cirklar, s och 12 m i diameter. Medsols.

17 juli, Harplinge, 12 km NV Halmstad. En cirkel 14,85 m i diameter i rågåker. Motsols.

29 juli, Skyllberg, 19 km SSV Hallsberg. Komplicerad cirkel med två ringar förbundna med ekrar i korn. Medsols i centrum, annars motsols. Total diameter 36,4 m.

30 juli, Äsperud, 20 km SSV Hallsberg. Cirkel med två ringar och ett bakvänt F i höstvete. Totalt 88,4 m i diameter. Motsols.

30 juli, Bräcke, 20 km NNV Helsingborg. Oval cirkel i vetefält. 19,50-19,75 m i diameter. Motsols.

31 juli, Ljungby, 12 km NO Falkenberg. Något oval cirkel i korn. 14,88-16,20 m. Motsols.

Början av augusti. Bergaby utanför Vallentuna. Cirkel, 20,9 m i diameter. Medsols.

21 augusti, Wärö Norrgård utanför Linköping. Cirkel (diameter 8 m) med cirka 20 m rakt utskott i höstvete. Medsols.

3 september, Tjärna Ängar 1,5 km från Borlänge centrum. 27,7 meter långt piktogram i kornåker. Rättvänt F och ring.

4 september, Knarrholen, Orsa. 39 meter långt piktogram.

Början av september. Hamnäs utanför Söderhamn. 7-8 ringar. 3-4 m i diameter i korn.

Kommentarer av UFO-Aktuellt

I fallet med ringarna i Hamnäs kunde både bonden och undersökaren Karl-Erik Johansson från Gävleborgs UFO-förening avslöja bovarna: rådjur.

Följande cirkelformationer har befunnits vara gjorda av bluffmakare: Skyllberg, Äsperud, Säve Depå, Orsa och Tjärna ängar.

När det gäller cirklarna i Harplinge, Bräcke och Ljungby tuder det mesta på att de är gjorda av samma personer. Storleken är närmast identisk, placeringen (alldeles vid vägkanten) vald för maximal exponering och svepningen (motsols) typisk för en bluffcirkel.

Wärö Norrgård var i så dåligt skick att den inte har gått att undersöka.

De två cirklarna i Sala är de enda som UFO-Sverige i dag (nr 3, 1993)bedömer som intressanta. Vi har inte hittat några spår av lera inne i cirklarna, trots att fältet var mycket lerigt och vi var först på plats.

Bergabycirkeln rapporterades i ett senare nummer.


normal

I TV-programmet Rapport, en dag i september, förklarade Claes Elfsberg att mysteriet med cirklarna och andra figurer i engelska sädesfält nu var löst. I Aktuellt uttryckte sig Jarl Alfredius lite försiktigare. Nyhetsinslaget, som följde, och som var lika, eller nästan lika, i de båda kanalerna, visade att två äldre konstnärer påstått att de gjort figurerna i fälten med hjälp av en enkel anordning. Deras bekännelse kan möjligen förklara de mest invecklade, och vackraste, av figurerna, men inte hela fenomenet.

Det rör sig om flera hundra nya märken varje år, och de två männen kan förstås bara ha gjort ett litet antal av dessa. Ett par experter, som intervjuades i programmet, ansåg att männens figurer inte alls var likadana som det äkta fenomenet.

Figurerna i engelska sädesfält är alltså ännu ett olöst mysterium.

Underligt har varit att mönstret i figurerna, som i början utgjordes av enkla cirklar, har blivit mer invecklat. Kanske kan konstnärernas bekännelse förklara just de invecklade figurerna, som dykt upp under senare tid. I så fall återstår att förklara större och mindre cirklar (som möjligen kan ha gjorts av luftfarkoster).


normal

En cirkel i Harplinge

Nu i kväll har Hasse och jag varit och kollat en cirkel i Harplinge norr om Halmstad. Den uppstod i söndagskväll, men hade inte kommit in i tidningen förränidag. Cirkeln var ca 16 m i diameter och säden låg ner på det typiska viset som visats på tv och i böcker. Nu hade vi tur när vi kom, eftersom vi for iväg rätt sent, för där var två stycken från Slagruteförbundet som gick med pekare och pendel. Eftersom vi skulle göra ett reportage om detta för radion så haffade vi dom givetvis, och de mätte upp energier som gick likt ekrar in mot centrum. 38 sammanlagt samt 12 energicirklar inuti cirkeln. De tog ut väderstrecken och undrade om riktningen från kyrkan och linjen som gick därifrån och in mot skogsluttningen hade någon betydelse. Jag frågade om de verkligen kände någon energi, och svaret var att det är samma energi de känner som finns vid fornmminnen. Samma energi de uppmätt där de bor, där fornminnen tros laddas upp av Ale stenar. Jag såg själv hur pekaren gjorde utslag med jämna mellanrum allteftersom han gick runt i ytterkanten. Utanför fick han inget utslag alls. Hasse fick prova efter att den andre hade funnit en vattenåder vid vägkanten, men han talade inte om var den fanns, och den gav utslag, dock inte lika mycket, och förklaringen var att det är lättast för nybörjare att hitta vattten.

Åsikterna om vad det var gick isär bland de som befann sig där, en del trodde på tromb eller virvelvind, men jag såg givetvis med skärpt uppmärksamhet under ditresan på den säd som låg ner huller om buller och oregelbundet i åkrarna av vind eller regn...! Det finns inte någon likhet. Visst kan man trampa runt för nöjes skull och tillverka en cirkel, men det förklarar inte energierna och det förklarar inte det mystiska ljussken som åtminstone en i tidningen hade sett. Hörde fler mumla om att andra sett något sken, men det kan vara överdrift också. Ufo Sverige hade varit där, och de ville inte säga att det var ett UFO, men det är nog vad många står och funderar på när de i timmar kan stå och kolla ner i marken med rynkade ögonbryn.