Hem

Länken: Sammanfattning

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1208, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/book/laenken/sammanfattning.html

Sammanfattning av boken Länken av Matthew Manning

Alias: länken: sammanfattning

normal

Egenhändigt sammandrag från förordet av boken Länken, angående Torontoexperimentet:

Det skulle hållas ett speciellt konferensseminarium om psykokinesi i Totonto under de två sista veckorna i juni och första veckan i juli 1974. En dokumentärfilm spelades in.

Bland de tjogoen framstående vetenskapsmännen som deltog i experimenten med Matthew Manning fanns professor Brian Josephson, FRS, nobelpristagare i fysik 1973. Professor Josephson har sagt i en intervju i DAILY MAIL i London: Vi står på tröskeln till upptäckter som kan bli av ytterst stor betydelse för fysiken. Vi har här att göra med en ny slags energi. Denn akraft måste vara underkastade lagar. Jag tror att vanliga vetenskapliga undersökningsmetoder kommer att säga oss mycket om de paranormala fenomenen. De är mystiska, men inte mer mystiska än vad många saker inom fysiken redan är. I gångna tider ville respektabla vetenskapsmän inte ha något med de paranormala fenomenen att göra. Många av dem vill det fortfarande inte. Jag tror att de respektabla vetenskapsmännen kommer att finna att de har satsat på fel häst!

Den första serien på åtta experiment utfördes med Matthew Manning (och följdes av många andra personer, varvid Matthew antingen var närvarande eller ej), unde rvilka Matthew kopplades till en elektroencefalograf och en elektromyograf, vartefter de båda anordningarna kopplades till en dator. Sedan gjorde man normala avläsningar av Matthews hjärnvågsmönster, både de han slappnade av och då han koncentrerade sig på någon arbetsuppgift, tillsades Matthew att koppla på kraften.

Så snart Matthew följde instruktionen registrerade elektroencefalografen en oväntad och helt unik avläsning.

Under själva experimentet lades antingen en Canadian Dominion Lock Key i Matthews hand, eller också lade han handen på nyckeln. Några metallföremål som hade lagts under Matthews hand hade antingen böjts eller böjdes efteråt.

Under dessa experiment visade elektromyografen ingen som helst muskelaktivitet. Man kan därför avstå från ytterligare referenser till denna anordning. Enligt REM-avläsningen hade Matthew befunnit sig i fjärde gradens sjup sömn. För de närvarande vetenskapsmännen var det uppenbart att Matthew inte hade sovit utan varit klarvaken.

normal

Matthew Manning

Lugn. Intelligens över medel. Saklig. Gott minne.

Han hadde justfyllt elva år när första händelsen upptäcktes. En kanna hadde flugit ner från en hylla när ingen såg på. Sedan ökade aktiviteten försiktigt till förflyttningen av andra föremål. Allt hände mella 07.00 och 07.30 då han höll på att vakna. Många knackljud började också höras. Matthew var mycket spänd, för han skulle gå igenom ett viktigt prov vid den tiden. 35 dagar senare kunde även fotöljer flyttas över golvet. Dagen därpå försvan ett suddigummi när hans syster ritade. Det upptäcktes samtidigt av han och hans syster, svävande bakom fotöljen, på väg tillbaks till systerns sida.

Sedan kom de vinande ljuden in, från glas, porslin och värmeelement.

Hans far vaknade upp mitt i natten klarvaken och kände en katt gå över hans täcke och lägga sig vid hans fötter, utan att han såg någon.

Vid lek med seanser i skolan gavs några resultat. Sedan gorde alla händelserna upphåll i mer än ett år.

Seda köptes ett mycket tungt ekskåp som ställdes i hans rum. Han gillade skåpet, men hadde samtidigt en egendomlig känsla av att någonting var mycket fel med det. Sedan började aktiviteterna med att detta skåp började röra sig. Sedan blev händelserna fler och värre innanför rumets gränser tills det en dag svämmade över.

Senare i skolan började föremål teleporteras. Hemma ökade föremålens styrka mycket snabbt. Hela rum kunde vändas upp och ner på någon minut. Aktiviteterna hade sin kulmen mitt på förmiddagen och på kvällen. Uppställda balansnummer började visa sig. Poltergeisten utförde nästan allt någon råkade föresle, som att vrida på strömbrytare och kranar.

Poltergeisten började leka med elektriska maskiner. Förstörde dem eller manipulerade dem. Barnsligt klotter började visa sig överallt i huset. Det växte fram från centrum och ut med blyertsskrift. Sedan kom vätskor från olika delar av huset att visa sig i pölar på golvet. Även starka syror blandades till. Man kunde se föremål komma flygand genom rummen för att accelerera mot trappan och kastas upp för den.

De lade fram ett papper i köket tillsammans med en penna, stängde, släckte och väntade på vad som skulle hända. När de kom tillbaka var pappret översållat med klotter.

När hans mor en gång bad honom flytta en videkorg från köket till matsalsbordet, flyttades den automatiskt. När sedan Matthew försökte få försvunna saker att komma tillbaks till ett bestämt bord, lyckades detta.

Sedan började sängarna i skolan att flyttas omkring och okända föremål kastades i en ständig skur genom rummet utan att skada någon. Man kunde känna iskyla, som man doppade benen i eter. Spån föll från taken.

En dag såg en kompis i en annan sovsal en självlysande skiva. Den var het. Matthew tror det var en andes ingripande. En av killarna som försökte härma händelserna genom att kasta en sak genom rummet plågades svårt i flera dagar av poltergeisten.

En förvisningsritual fungerade bra i början, men effekten mattades med tiden. En växande självlysande skiva syntes i ett kallt rum. Matthew och den ESP-begåvade husmodern såg var sin skugga i ljusskivan.

Matthew astralprojicerade sig hem med en ritual. Det kändes som han dagdrömde. Han såg sin egen kropp ligga kvar. När han tänkte på sitt hem kom han dit. Hans mamma kunde känna hans närvaro, men inte se honom. Hon hade huvudverk i flera dagar efter upplevelsen.

En annan gång sjönk han ner i trans för att komunicera med andar. I totalt mörker kunde han höra röster. Senare kunde han närvara vid en händelse som hände för länge sedan i samma hus. Upplevelsen hade tagit längre tid än vad som kändes.

Sen kunde han låta andar skriva genom honom. Han lät bara hålla i en penna och föra den till pappret. Från början var skriften nästan oläsbar och meningslös. Med tiden han övade sig blev den bättre och bättre.

En dag på skolgården råkade han driva in i det tillsråndet som han använde för automatisk skrift. Då såg han en päronformad aura som mycket liknade färgade värmevågor. Så snart han kom ur sin dvala försvan färgerna. Han kunde koppla på och av tillståndet som en strömbrytare. Det fins sex grundfärger. Blått, grönt, orange, purpur, rött och gult. De olika färgerna representerar olika karaktärsdrag. De olika färgerna läggs i olika band utanpå varandra runt kroppe. Vanligtvis har en person två eller tre färger och i enstaka fall fyra. Styrka varierade med personens psykiska förmåga och dess hälsotillstånd. En mörkare färg omger varje del av kroppen som det är något fel på. Om någon har en övervägande eldig och temperametsfull karaktär var den dominerande färgen i auran rött. Blått visar vänlighet och purpul viar genrositet.

Ibland när en grupp vänner samlats och slappnat av i ett rum kunde han följa de andras tankebanor. I början sa han hela tiden det de andra skulle säga. Senare lärde han sig att koppla på och koncentrera sig på en person för att uppfatta dennas tankebana. Här är de psykologiska förutsättningarna vid telepati-test med zenerkort.

1. En behaglig, informerad testatmosfär är viktig. Testföremålet bör vara intresserat och hysa förtroende. Vädja till hans kampanda - låt honom slå slumpen.
2. Uppmuntran vid varje framgång är till hjälp.
3. Undvik långa sittningar. Det är mycket svårt att bibehålla entusiasm och intresse under långa perioder.
4. Låt alltid testföremålet farbeta i sin egen takt.

Matthew gissade växelvis mycket under och mycket över slumpen, mest över.

Nu börjar han ibland känna elektriska stötar från alla sorters föremål. Han kan rådfråga andar genom automatisk skrift om vad som troligen kommer att hända i framtiden, när han ställer en bestämd fråga.

Fler och fler andar besöker honom. Andar ritar genom hans hand. När han är på väg att skaffa sig något han vill ha kan det i bland komma till honom, men inte om han bara försöker önska sig det. Han kunde få ljud inspelade på band som inte hördes annars. Men bara tråkiga ljud förbundna med ondska och sorg.

En ande som han komunicerade med, med automatisk skrift kunde känna störningarna av en radio som stod på.

Han lärde sig böja metallföremål. Mormors silverskedar som han försökte böja var mycket svårare än de kraftigare stålskedarna.

Tilläg skrivna långt efter bokens tillbakalämnande:

När Matthew lät andar rita genom honom en långa stunder utan uppehåll blir han mer och mer svag, kontakten svagare och svagare, tills kontakten upphör. Kommer inte ihåg exakta siffror. Men 6 timmar i rad var hur länge han kunde sitta och rita innan kraften sinade. Sedan krävdes 4 veckor innan han blev fulladdad. Efter det så startar poltergeist-effekterna igen. Innan han gjorde sextimmarspasset hadde han hållit på som normalt, så han var nog inte helt fulladdad. För att slutföra teckningen så hämtade han några nära vänner som i ett avslappnat tillstånd kunde bistå med extra kraft.