Hem

Affärsplan för Paranormal Sweden Conceptual Work, Media

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 156694, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Jonas
är Conceptual Work och Media
Behandlar Paranormal.se
Publicerad år 2003
Av Jonas Liljegren

En beskrivning av verksamheten och dess ekonomiska aspekter.

Alias: affärsplan för paranormal sweden

normal

Sammanfattning

Webbplatsen Paranormal.se startades hösten 1995 av Jonas Liljegren.

Syftet är att skapa en mötesplats för kollektiv utveckling av kunskapen kring paranormala fenomen. Alla besökare välkomnas att bidraga med kunskap, fakta, åsikter och insikter. Texterna i uppslagsverket utgör ett kunskapslager som ständigt utökas och förfinas. Därtill kommer alla referenser till omvärlden i form av webbsidor, böcker och artiklar. Medlemsregistret är i sig själv en värdefull resurs, där sökning kan göras efter de personer som har en kombination av efterfrågade kunskaper.

Nuläget

Paranormal Sweden registrerades som enskild firma i maj 1997, i syfte att få det svenska domännamnet. Firman har inte haft några inkomster eller utgifter. Allt arbete har bedrivits privat på fritiden.

Jag (Jonas Liljegren) ämnar att ägna sig åt webbplatsen på heltid. Arbete kommer att ske från hemmet. Jag har inga planer på att anställa någon inom de närmaste åren.

Webbplatsen har idag ca 3000 besök per dag eller 100.000 besök per månad. Databasen består av 15.000 uppslagsord ledandes till 7.000 sidor innehållandes 4.000 texter, sammankopplade med 50.000 korsreferenser. Exklusive tidigare versioner av ämnen och texter. Av de 10.000 medlemmarna har 5.000 presenterat sig och beskrivit över 400.000 intressen.

Antalet besök, medlemmar och innehåll på webbplatsen har ökat exponentiellt under webbplatsens livstid. Antalet besök och medlemmar kommer troligen att fördubblas inom två år.

Planer finns även på att göra webbplatsen tvåspråkig. Med det ökade antalet potentiella besökare kan antalet besökare mycket väl tiodubblas.

Webbplatsen har en stor skara entusiastiska anhängare som spenderar mängder med tid med att bidra med material, umgås med andra medlemmar och sprida ryktet om att vi finns, Webbplatsen har under åren uppmärksammats av otaliga länkguider, i radio, tv, tidningar och webbplatser. Exempelvis i TV-programmet Sajber.

Inkomst

Innehållet kommer att vara fritt tillgängligt för alla besökare. Medlemskap kommer att vara kostnadsfritt. Vi kan inte gärna ta betalt för material våra besökare ägnat möda och tid åt att mata in.

Vi kommer inte att använda reklambanners. Inga komersiella budskap kommer att påträngas besökaren. En huvudprincip är att alltid visa besökaren just det han är intresserad av att läsa.

Vi kommer att utgå från att besökaren på egen hand kommer att söka upp produker och tjänster.

Risker


normal

Ett uppslagsverk

Webbplatsen är ett uppslagsverk. Varje sida behandlar ett ämne. Alla följdfrågor och undringar en läsare kan få från sidans ämne ska besvaras av länkar från sidan, på den plats där frågan uppstår. Exempelvis kan förekommande facktermer i en text länkas till en sida som förklarar dem och begrepp i texten länkas till sidor som behandlar begreppen. Källreferenser blir länkar till uppslagsord som beskriver respektive källa. I ett lexikon brukar ord i texten med fet stil ange att dessa ord kan slås upp. Där förekommer också ett antal Se också som pekar till uppslagsord där man kan läsa mer om ämnet, ur andra perspektiv.

Uppslagsverkets ämnen behandlar fenomen, varelser, böcker, experiment, filmer, organisationer, läror, föremål, historik, instruktioner, personer, platser, teorier, skildringar, koncept, med mera.

Skapande av innehåll

Innehållet kommer från vem som helst som vill bidra till sidan. Det kan vara nytt material eller en ändring av existerande innehåll. Alla versioner ligger kvar i databasen. En besökare kan titta på tidigare versioner och föreslagna ändringar som ännu inte publicerats. Varje ämne kommer också att vara en diskussionsgrupp. Du kommer kunna ställa frågor, berätta om upplevelser, komma med kommentarer, osv. Bra texter från diskussionen bearbetas, förses med metadata och placeras som en officiell del kopplat till relaterade ämnen. Besökaren kan få nyheter om nytt material eller nya diskussionsinlägg under respektive ämne besökaren angivit intresse för. Redaktörerna för respektive ämne utgörs av de som är intresserad av att redigera just det ämnet.

Omfattning

Sveriges nationalencyklopedi innehåller ca 260.000 artiklar om allt mellan himmel och jord, För att ett uppslagsverk ska vara av intresse behöver det ha en rimlig täckning. Paranormal.se skulle kunna ha uppslagsord om precis vad som helst. Men genom att avgränsa oss till ämnen relaterat till paranormala fenomen, ökar täckningsgraden och därmed också användbarheten.

Innehållet blir mer intressant när många relaterade ämnen finns beskrivna. Då kan varje aspekt av ämnet länkas till ett uppslagsord som beskriver den aspekten. Inriktning på ett ämnesområde (paranormala fenomen) gör detta enklare.

Men det finns ingen utrymmesbrist. All sorts kunskap ryms. Vi har mängder med uppslagsord rörande filosofi, psykologi, religion, fysik, astronomi och populärkultur. Det är besökarna själva som bestämmer vad de vill ha med.

Kvalité

Vi är måna om att innehållet ska bli bättre och bättre. En uppdatering av en text ska göra texten bättre - inte sämre. Texter ska märkas med författare och källa.

En första text för ett ämne kan ofta vara av låg kvalité. Men texten är ofta bättre än ingen text alls. En läsare kan se vem som skrivit den och vad denna person har för erfarenheter och intressen.

En läsare kan inspireras att skriva en bättre text för ämnet, eller komplettera innehållet. Texten ligger kvar tills en bättre version kan ersätta den.

Texten för ett uppslagsord kommer att diskuteras fram bland de med ämnet som intresse. Dessa medlemmar kallas redaktörer.

Medlemmar som visat sig ha kunskap om administrationsgränssnittet och praxis för uppslagsverket blir administratörer, kallade väktare. Det är väktarnas uppgift att slutgiltigen godkänna nya texter och ändringar av gamla texter. De utför ofta tekniska korrigeringar, så som att flytta texten till dess rätta uppslagsord, komplettera metadata och kanske även dela upp texten i logiska enheter.

Upphovsrätt

Vi har ambitionen att hålla reda på upphovsman, tillåtelse att använda materialet och licens för vidare spridning. Alla texter ska märkas med var de kommer ifrån, om de inte är skrivna direkt för paranormal.se de bör också ha källreferenser. Innehållet kommer dock från så många olika källor. Vi kan inte ha full kontroll på var texterna kommer. En besökare skulle kunna ha tagit texten från en bok eller en annan webbplats.

Vi strävar efter att använda material med fria licensvillkor. Copyright för medlemmarnas egna texter tillfaller Paranormal Sweden, som har en öppen licens som tillåter modifiering och spridning. Material från andra källor markeras med respektive copyright och licens.