Hem

Kolonisation av rymden

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 191, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Isendre
Denna text är importerad från /old/psi/kolonisation.html

Kolonisation kallas det när en varelse från en särskilt planet förflyttar sig och koloniserar sig på andra ställen.

Alias: kolonisation, kolonisation av rymden och kolonisationer av rymden

normal

Area: R20_UFO

To: Jonas Juottonen

Subj: re: SS Space -- Kolonisatörer

JL:

Med framtidens utbildningssystem så kan man lära en massa unga människor väldigt mycket av vad som behövs. Varje person skulle kunna ha ett tiotal yrken som de är experter på. Och utöver detta kan det finnas ordentligt med videodokumentation (hyper-text-multimedia) som lätt fyller i eventuella luckor. Därmed kan det säkerligen räcka med enbart ca 20 personer!

JJ:

Att de klarar av tillr.ckligt med yrken r.cker inte. De m.ste ocks. ha tid att utf.ra arbetet. D. beh.ver man fler.

Det är en sak att få ett arbeta gjort så snabbt som möjligt. En annan sak är att få det gjort så bra som möjligt på det mest ekonomiska sättet. Jag har justerat siffran till 40 pga att antalet ska inkludera nyfödda till mycket gamla. ... Jag borde kanske se närmare på arbetsuppdelningen. För om vi utgår ifrån att kompetens inte är några problem så återstår ändå ett naturligt minimum.

Om vi tar ett idealfall där alla dör vid 100 så har vi följande åldrar representerade:


Passaålder:K2, K5
Visaålder:K7, K10, M12
Läraålder:K15, K17, K20
Arbetsålder:K22, M25, K27, K30, K32, K35, M37, K40, K42, K45, K47, M50, K52, K55, K57, K60, M62, K65, K67, K70, K72, M75, K77, K80, K82, K85, M87
Vilaålder:K90, K92, K95, K97, M100

Om vi se på situationen på skeppet så har 27 arbetande. hälften av dem är från 60 och uppåt och kan sägas ha organiserande uppgifter.

20 procent lediga = 5 st. Rest = 22.

Vi avsätter 1 heltidsarbetare för var och en av de övriga åldersgrupperna. Rest = 18.

Under resans gång är det inte mer än kretsloppet som ska skötas.

När man är på planeten så är var tredje kvinna av de yngre havande = 4 st. Dvs att de föder i genomsnitt trillingar var tredje år under ca 10 år. De ger alltså 10 barn var. En tredjedel av de havande befriande från annat arbete.

I början av kolloniseringen, vilken alltså ska befinna sig i inflyttningsfasen, har vi 16 arbetare. Dessa har mycket bre verktyg. De arbetar mycket bra tillsammans, etc.

Två matberedare, två huvudplanerare, två läkare, två kretsloppsarbetare, två tekniker, två problemlösare, två städare och två informationsarbetare, ger 16 stycken. Vi kan antaga att detta är heltidsjobb. Sysslorna kan förståss rotera, men om det är ungefär så här mycket som behövs dag för dag, så har vi ingen plats för konstruktionsarbetare.

Men detta gäller ändå bara början av perioden. Tjugo år efter inkvartering börjar befolkningen öka i allt snabbare takt.

Om vi ökar ett snäpp till, till 60 personer, får vi ca 10 ytterliggare heltidsarbeten att dela ut. Då borde vi väl klara oss med konstruktionsarbeten? Det måste ju inte gå i rasande fart. Det räcker ju med moduler till att börja med.

För jag ser skepps-massan som en större kritisk punkt än ett lågt antal besättningsmän. 60 skulle väl kunna duga som ett minimital?

Tänk dig t ex att bygga en bostadsmodul för 10 personer. Vid det laget har kanske tiotals års forskning bedrivits för att vara på säkra sidan med mikraorgansimer. Under tiden lär man funnit bra plats att bygga och även förberett med markprover och lokaliserat platser där material kan tas ifrån.

Strömförsörjning till modulen kan skötas via energistråle från huvudförsörjningen. Tja. En elkabel kan också duga. En man kan gräva en fåra för vatten och el på en halvtimma. I sammarbete med en annan kan kabel och rör (eller slang) läggas ned.

Sedan kan samma två jämna ut en grund. Maskiner för att bygga moduler finns med. T ex kan en maskin för att göra tunna hållbara plattor på 3 gånger 3 meter finnas. Dessa svetsas eller förs samman på annat sätt. Med en händig maskin kan detta jobb göras av två arbetare. Med bra planering kan inredning och annat också skötas. Hela arbetet kanske tar två veckor tills det blir helt färdigt. Men fler än två personer behövs inte!

Tja. Har vi två till så kan dessa jobba enbart med inredning, så har arbetet kortats ned ordentligt. Ytterligare två kan bygga på nästa bostadsmodul.

Varje bygge behöver 1 maskin som man kan gräva med och som kan platta, gripa saker, hålla, vecka, svetsa, mm. Den Den skulle kunna ha en utbytbar skopa. Har vi tre sådana maksiner med oss kan vi bygga två moduler åt gången och ha en maskin i reserv.