Hem

Sändebud från stjärnorna: Utdrag

Sidan 125

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1201, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/book/saendebud_fraan_stjaernorna/utdrag.html

Om TREAT

Alias: sändebud från stjärnorna: utdrag

normal

I februari 1990 arrangerade Polytekniska institutet och universitetet i Virginia, USA, den andra internationella TREAT-konferensen. TREAT betyder behandling av och forskning i ovanliga skador (Treatment avd Research on Experienced Anomalous Trauma). Konferensen var tvärfacklig enligt amerikansk modell. Deltagarna var läkare, psykologer, fysiker och andra forskare.

Den amerikanska psykiaterföreningen hade godkänt kongressen som en till efterutbildning berättigande merit för läkare.

De deltagande läkarna var i de flesta fall specialister på rymd- och aviatikmedicin eller psykiatri. Många av föreläsarna var professorer i sina fack vid de mest kända universiteten i USA. Med fanns även höga ämbetsmän, ufoexperter från armén, flygvapnet och flottan samt från regeringen i en europeisk stormakt. Dekanus för den fakultet som arrangerat kongressen hade utbildning både som läkare och aviatikingenjör.

Konferensen hölls bakom lykta dörrar. Pressen fick bara en kort kommuniké om vad som hade behandlats på mötet. Ändamålet med konferensen var att diskutera ovanliga skador och deras efterverkningar i form av stresstörningar i ljuset av påståssa ufokontakter.