Hem

Sändebud från stjärnorna Bok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1140, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/book/saendebud_fraan_stjaernorna.html
är Bok
Publicerad år 1992
ISBN 91-7160-999-7
sidantal 139
Av Rauni-Leena Luukanen-Kilde
Publicerad av Trevi
är översatt av Ulrika Torsten

Under ett par år har jag nu haft ständig kontakt med olika dimensioner och fenomen i världsrymden

Alias: sändebud från stjärnorna

normal
Omfång14x21 cm
OriginaltitelTähtien Lähettiläs

normal

Förord

Jag har skrivit den här boken med automatisk skrift under några dagar vintern 1990 i Rovaniemi i ett fridfullt vinterlandskap vid polcirkeln, dit jag begav mig från den internationella atmosfären i min nuvarande hemstad Geneve.

Under ett par år har jag nu haft ständig kontakt med olika dimensioner och fenomen i världsrymden. Mina ögon har öppnats, så att jag har fått uppleva civilisationerna på andra planeter och kunnat se hur de påverkar livet på jordklotet.

Jag har också deltagit i internationella möten arrangerade av toppvetenskapsmän, där dessa frågor har behandlats konfidentiellt.

De flesta av mina kontakter med andra civilisationer i rymden har ägt rum på psykiska plan under frigörelse från kroppen-upplevelser. Också fysiska kontakter har förekommit. De har lett till materialiserings- och dematerialiseringsfenomen. Jag tror att våra bröder i rymden på detta sätt vill visa oss här på jorden sin höga teknologi.

I Finland har folks inställning till så kallade övernaturliga fenomen i hög grad förändrats under det senaste årtiondet. Nu vågar man redan helt sakligt diskutera nya dimensioner och deras uttrycksformer i televisionen, radion och pressen.

Folk har fått större kunskaper och erfarenheter. Upplysta människor drar på munnen åt det sätt på vilket en del av kyrkans män försöker stämpla alla paranormala fenomen som djävulens verk.

Fruktan och okunskap håller på att vika för saklig forskning. Visserligen vet den stora allmänheten ännu mycket lite om utforskningen av paranormala fenomen, men framsteg har gjorts. En professor i parapsykologi vid universitetet i Edinburgh har gästat bl a Finland och föreläst om forskningen i branschen och allt flera människor vågar nu berätta om sina egna paranormala upplevelser utan att vara rädda för medmänniskors ironi och bristande förståelse.

Stormakternas officiella rapporter om ufoforskning verkar förvirrande för många, därför att de otvetydigt visar hur bristfällig vår världsbild i själva verket är.

Undersökningar har visat att människor som aldrig i sitt liv har haft några paranormala upplevelser i själva verket är i minoritet! De som har upplevt övernaturliga fenomen skiljer sig på intet sätt från andra människor vad gäller bakgrund, utbildning eller mental hälsa. Fenomenen är med andra ord sagt gemensamma för alla. Tolkningen av dem kan man diskutera i all oändlighet, var och en med den säkerhet som tro, kunskap och livserfarenhet kan ge. Alla har vi våra egna realiteter!

Jag hoppas att min bok skall väcka diskussion, ställningstaganden och meningsyttringar om jordens och människans väsen, position och framtid, som en stjärna bland miljarder stjärnor, an livsform bland biljoner livsformer.

Om läsaren stannar upp för att tänka över och ta ställning till dessa frågor från sin egen synpunkt, har min bok fyllt sin uppgift.