Hem

Lågtemperaturzon Paranormalt fenomen, Lokaliserad händelse

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 427, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
Denna text är importerad från /old/psi/laagtemperaturzon.html
är en sorts Paranormalt fenomen och Lokaliserad händelse

Område med låg temperatur. Det tycks finnas ett samband mellan dessa områden och paranormal aktivitet.

Alias: lågtemeraturzon, lågtemperaturzon och lågtemperaturzoner

normal

Spökjägarföreningarnas fältrapporter visar ganska ofta seriösa drag. Känsliga digitaltermometrar, mätare för elektromagnetisk strålning samt även kameror av såväl traditionell som IR-typ hör till standardutrustningen. Mätvärden presenteras dock mycket sällan även om rapporterna i regel tar upp utslag på mätarna som stödjer de så ofta iaktagna lågtemperaturzonerna som tycks påträffas kring hus och platser med kända paranormala aktiviteter. Detta skulle kunna vara en tänkbar energikälla till de paranormala aktiviteterna. En temperaturminskning på 10 grader celsius i en kubikmeter luft skulle innebära tillräckligt med energi för att ett 6600 kg tungt föremål skulle kunna lyftas 2m rakt upp.