Hem

Eldens Lära Lära

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 496528, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Manna
är Lära

Är en gammal andlig lära som sägs härstamma från från antika Grekland, från Apollons tempel i Delfi och var främsta devis är just den som står inskrivet på detta tempel; Lär känna dig själv!

Alias: eldens lära

normal

Du hittar mer info om Eldens Lära här:
http://www.mandra.se/elden/

normal

Syftet med Eldens Lära

Eldens Lära har tre syften och principer. Allt som uträttas inom denna Lära utgör en enhet av dessa tre principer. Dessa principer är; självförverkligande, skydd och läkedom. Om någon av dessa principer fattas talar vi inte längre om Eldens Lära. Det här betyder att om man till exempel mediterar för att uppnå andlig utveckling och det inte samtidigt finns ett skydd (andligt) och läkeförmåga i meditationstekniken, så till hör tekniken inte Eldens Lära.

Inom Eldens Lära finns alltid skydd och läkeförmåga i alla självförverkligandetekniker, det finns alltid självförverkligande och läkeförmåga i alla skyddstekniker och det finns alltid självförverkligande och skydd i alla läkemetoder. Alla tre principerna är likvärdiga och lika viktiga. För att en självförverkligandeteknik ska vara individen tillgodo i hans andliga utveckling anses att den också måste innehålla beskydd och läkeförmåga. På samma sätt förhåller det sig med skydd och läkekonst.

Själva kärnpunkten i Eldens Lära, för att inte säga Lärans hela mening, finns uttryckt i en inskription på Apollontemplet i Delfi:

Känn dig själv och du ska känna hela världen.

På Eldens språk uttrycks det på följande sätt:

I VOM VAN

Detta betyder:

Vet du vem du är och vem är jag?

Detta är allt och ändå så ofantligt! Så allt som görs utföres på sådant sätt att det leder oss till oss själva och öppnar oss därigenom för omvärlden. Vidare; allt vi gör är oskadligt för oss själva och för våran omgivning. Till sist; allt vi gör är så hälsosamt som möjligt för oss själva, för andra och för omvärlden.

Jag har tidigare nämnt att Eldens Lära inte förutsätter någon religiös tro. Är då Läran religiös eller ateistisk? På den frågan finns inget entydigt svar! Eldens Lära förutsätter inte Gud eller andra gudar om inte anhängaren gör det. Om anhängaren är religiös, så strider inte detta mot Eldens Lära. Dess relation till religionen är som följer:

Människa, ditt problem är inte om det finns någon Gud. Det finns flera gudar vare sig vi tror på dem eller inte. Ditt problem är att minska det onda och öka det goda inom dig själv!

Vad som är väsentligt är att; följa den väg som leder en till en själv. När en person upptäcker sig själv, så upptäcker hon också att det inte finns någon skillnad mellan henne själv och omgivningen.

Hon, själv, är de facto, hela världen.

Mandra Azária 1996
Texten bygger på de böcker som finns om Eldens Lära.