Hem

Sir Oliver Lodge Fysiker, Författare

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 647087, v2 - Status: normal.
är Fysiker och Författare
plats England

Engelsk världsberömd fysiker som bl.a. i bokform beskrev de budskap han fick från sin döde son, samt en mängd spiritistiska experiment

Alias: sir oliver lodge