Hem

Den bahaistiska läran Religion

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 420527, v2 - Status: normal.
är Religion

En religion som betonar den religiösa mångfalden och människornas andliga gemenskap.

Alias: bahaistiska läran

normal

Största religionen utan riter

Den bahaistiska läran, som praktiseras av ca 6 miljoner människor i mer än 70 länder över hela världen, har inga ceremonier, inga sakrament och inget prästerskap. Religionen, som betonar den religiösa mångfalden och människornas andliga gemenskap, grundades av två iranier på 1800-talet.