Hem

Bahá'í Religion

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 685887, v3 - Status: normal.
är Religion

Religion som följer Bahá'u'lláhs lära

Alias: bahá'í

normal

Bahá'í är en rörelse, en världsomfattande sammanslutning av människor. Ras, nationalitet, kultur, religiös och social bakgrund spelar ingen roll, man verkar för fred, samarbete och harmoni mellan alla jordens folk.

Ursprungsland är f.d. Persien (Iran). Bahá'í kommer ur arabiskans bahá, ljus, strålglans, härlighet.

Religionen grundades 1844 av Báb (1819-1850), som var köpman i södra Persien. Han talade om en ny tidsålder av mänsklig enhet och framsteg som skulle vara nära förestående.
Báb beredde väg för Bahá'u'lláh (1817-1892)som blev rörelsens egentliga grundare.

Rörelsen sägs ha 7 miljoner anhängare i mer än 200 länder. Man verkar för allmän nedrustning och skapandet av en världsfederation med gemensamma styrande och dömande instanser, en ny världsekonomi samt en kraftig blomstring av vetenskap, kultur och andlighet.

Bahá'irörelsen finns även i Sverige - Svenska Baháisamfundet.

normal

Bahá'i accepterar alla de tidigare religionsgrundarna som Moses, Jesus och Muhammed, Krishna, Buddha och Zarathustra. De är enligt denna tro fullt likvärdiga som Gudsuppenbarare.

Genom att erkänna deras religioner som sanna uttryck för Guds budskap, försonar bahá'i-tron grundbegreppen inom dessa trosriktningar, utan att fordra ett förkastande av lojaliteten mot någon av grundarna eller tron på hans gudomlighet.

De stora olikheterna i deras läror, som de uppfattas idag, kan förklaras genom de förändringar som gjorts av efterkommande budbärare för att tillgodose samhällets skiftande krav.
Många av de nu gällande lärorna inom kyrkorna härstammar heller inte från religionsgrundarens ursprungliga ord, utan från senare tillkomna dogmer och tolkningar.