Hem

Tro och misstro Facklitteratur

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 649092, v2 - Status: normal.
är Facklitteratur
Behandlar Tro, Skepticism och Religion
Publicerad år 1988
ISBN 91-27-01933-0
sidantal 132
Av Göran Bergstrand
Publicerad av Natur och Kultur

Bok om vårt behov av misstro för att nå tro

Alias: tro och misstro

normal

Om tro och misstro handlar den här boken. Den vill visa på betydelsen hos båda.

Vi lever i en kultur där tro tidigare kunde tvingas på människor. Som en protest mot det har vi nu därför ofta kommit att betona värdet i misstron, det skeptiska sökandet. Det har fört oss långt.
Misstron driver en ständigt vidare. Den skyddar mot naiva förenklingar.

Men tro är också något viktigt. Den kan skapa struktur i tillvaron...