Hem

Nicotiana Växtsläkte

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 544758, v2 - Status: normal.
är Växtsläkte

Släktet har 67 arter. Sju arter har påträffats tillfälligt i Sverige.

Alias: nicotiana

normal

Nicotiana L.

Vanligen ettåriga, körtelhåriga örter. Stjälken är ogrenad eller sparsamt grenig. Bladen är långa och brett lansettlika med helbräddad kant. Blommorna sitter i klaselika knippen i stjälkens topp. Foder klocklikt med smala foderflikar. Kronan är röd eller gul och smalt trattlik, med lång pip, fem kronflikar som är utbredda. Fem ståndare. Frukten är slät, de har mångfröig kapsel som spricker upp med två flikar.
Kromosomtal: 2n=48 (virginiatobak).

Släktet Nicotiana är uppkallat efter fransmannen Jean Nicot (1530-1600) som anses ha introducerat tobaksrökningen i Europa.

Släktet har 67 arter. Sju arter har påträffats tillfälligt i Sverige. Flera av arterna odlas som prydnadsväxter och förr odlades bondtobak (N. rustica) och virginiatobak (N. tabacum) i vårt land för framställning av tobaksprodukter.