Hem

Brunskära Ört

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 491189, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Rowena
är en sorts Ört

Brunskära är en ettårig ört som kan bli upp till sex decimeter hög.

Alias: brunskära

normal

N. Bröndsle. F. Rusokki.
Släktet Bidens står till sin släktskap tämligen isolerat bland vår floras korgväxter. Blommorna, fig. 4, 5, likna anthemideernas rörformiga mittblommor, och blott sällan förekomma tunglika radii eller strålar. Blomfodret är ej ombildat till hår, utan till ett par grova borst eller piggar, som vid fruktmognaden äro verksamma spridningsmedel, fig. 8 (jämför kardborren sid. 5). Avvikande är även stjälkbladens ställning: de äro nämligen motsatta. Holkens yttersta blad äro stora och örtartade, fig. 1 och 2.

Denna växt är enårig. Dess växtlokaler äro fuktiga, försumpade ställen, mest det stillastående vattnet i dammar och diken med dybotten, och blomningstiden är sensommaren och hösten. Den är utbredd över den sydliga hälften av Skandinavien och Finland.