Hem

Dödsbud

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 663162, v2 - Status: normal.

Dödsbud kallas en svart skalbagge som i folktron förebådar död

Alias: blaps mortisaga och dödsbud

normal

Skalbaggen Blaps mortisaga - dödsbud - ansågs i äldre tiden förebåda död.
Den blir 2-3 cm lång, är svart och rör sig endast om natten.
Larven lever av vegetabilier i fuktiga utrymmen.