Hem

Fjäll-kattfot Ört

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 491291, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Rowena
är en sorts Ört

En ört som växer på Sveriges och Norges fjäll.

Alias: antennaria alpina r. br och fjäll-kattfot

normal
Fjällkattfotbild
Bild av Fjäll-kattfot

N. Fjeldeharefot. F. Tunturikäpälä (fjäll-tass).
Denna art, som skild från föregående genom bruna, spetsiga holkfjäll och mera gråluddiga blad, är ytterst allmän på Sveriges och Norges fjäll och bildar en huvudsaklig del av den lågväxta hedvegetationen ovanför trädgränsen; den går i Norge ned till Telemarken, i Sverige till Härjedalen; i Finland tillhör den blott de nordligaste gränstrakterna. Detta gäller dock blott för den honliga plantan; av denna art är nämligen hanväxten ytterst sällsynt. Honblommorna få således icke pollen till fröämnets befruktande, men sätta det oaktat mogen frukt. Denna sällsynta företeelse har fått namnet parthenogenesis. Hanplantan synes alltså vara överflödig för denna arts fortplantning och är så att säga stadd i utdöende, ty den har mycket sällan anträffats och även visat sig hava ganska svag pollenalstring