Hem

Genealogi Lära

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 491668, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är Lära

Härkomst och släktlära. I trängre mening betraktar Genealogin människor förfäder och utveckling. Med Genealogi i vida bemärkelse menar man den filosofiska riktning som studerar sambanden mellan idéer vilka är utvecklingshistoriskt kopplade till varandra Nietzsche t.ex. undersökte moralens genealogi.

Alias: genealogi