Hem

Livsenergi och Gudsbegrepp

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 32644, v4 - Status: normal.

Livsenergi är den delen av materian som skapar ett medvetande och därigenom bygger en bro mellan världens allt medvetande. Allt liv är ett och fördelas över materia proportionellt efter hur levande vi uppfattar materien. Gudsbegrepp är i detta fall den ursprungliga källan till livsenergi. Den skapande kraften liv och gud.

Alias: livsenergi och gudsbegrep