Hem

Protist Fysisk livsform

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 389987, v5 - Status: normal.
är en sorts Fysisk livsform

Omfattar i stora drag en grupp av levande organismer som varken kan räknas till djur, växter eller svampar t.ex. protozoer, plankton och olika former av alger.

Alias: encelliga djur, prostit, prostiter, protist, protista och protister