Hem

Ullört Ört

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 491316, v2 - Status: normal.
är en sorts Ört

Ullört är en grått ullhårig, lågväxt, ettårig ört med oansenliga blommor som sitter samlade i små blomkorgar.

Alias: filago montana l, ullört och vanlig ullört

normal

N. Uldurt. F. Tulenlento (hudutslag).
Hela växten är betäckt av ett mjukt och tätt, gråvitt ludd; även holkfjällen beklädas därav till sina yttersta spetsar. Några små ytterholkfjäll, fig. 2, skilja detta släkte från de båda närmast föregående; dessutom har blomfästet fjäll mellan blommorna.

En liten spenslig, enårig (dels vinter-, dels sommarannuell) planta, utmärkande för mycket torra backar och sandig mark i större delen av Sverige samt s. ö. Norge och s. Finland. Blommorna äro blekgula och ytterst smala, fig. 4, 5. Efter blomningen bliva holkfjällen stjärnlikt utbredda, fig. 3; man finner då att frukterna äro dimorfa eller av två slag i samma korg, ty mittblommornas frukter hava hårpensel, men kantblommornas sakna svävapparat.