Hem

Zornas Kombinationer

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 593393, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: Rowena
Av Zorna
Upphovsrätt Zorna

Alias: zornas kombinationer

normal

Kombinationer av De Primära Redskapen

Denna sida ger Dig en uppfattning om hur jag kombinerar de olika redskapen med varandra för att uppnå ett resultat som passar mig, men det finns ju som bekant lika många varianter som utövare, så det jag har skrivit är mina upplevelser, och min sanning...