Tillbaka Feedback på mina psi-sidor

Det här var min första gästbok. Det finns här av historisk anledning. Är du intresserad av paranormala fenomen föreslår jag att du blir medlem. Se också Gamla inlägg och lite avslutande statistik.


Allt här är givetvis helt frivilligt. Det går bra att utelämna de delar du inte vill svara på. Vill du veta hur det kommer att se ut? Se min gästbok.

Gör ett inlägg i min gästbok

Namn:
Email:
Hemsida:
Vad heter din hemsida?
Ett ord som beskriver dig:
Hur hittade du hit?
Vad tror du om de paranormala fenomens existens?

Intressen

Villka ämnen är extra intressanta? telepati, klärvoajans, prekognition, micro-PK, RSPK, apparationer, astrologi, reinkarnation, magi, healing, jordstrålning, OBE, drömmar, UFO, övrigt, nämligen (kommaseparerad lista:)

Skriv vad du vill i gästboken:


(HTML accepteras på egen risk. Skriv rätt!)

Utanför gästboken, direkt till mig

Vad tycker du om mina web-sidor?

följande kommer inte att komma med i gästboken, utan endast sändas direkt till mig!

Vad är bra med dessa sidor?

Vad är dåligt med dessa sidor?

Vad skulle mer kunna finnas här? Hur skulle du önska att webplatsen utökades?

Vad sökte du efter på mina web-sidor?

Uppfyllde sidorna dina förväntningar? Kommentarer?

Uppdatera gästboken, samt skicka ett personligt brev med det som inte ska till gästboken: